Corvette C7 Stingray With Prior Design Widebody Kit On Savini Wheels (Pics & Video)

A Prior-Design widebody kit and Savini Forged wheels took this C7 to the next level!

Photos & Video: Savini Wheels